یادداشت کوتاه؛ البرز را سکوی پرتاب مدیران غیربومی نکنید

دکتر محمد اکرمی؛رئیس اسبق هیئت کاراته البرز

پست‌های مدیریتی در ورزش آنقدر مهم و سرنوشت‌ساز هستند که نمی‌توان به راحتی آن‌ها را به دوستان و آشنایان بذل و بخشش کرد.

برای انتخاب هر مدیر یا سرپرست میزان تخصص، آشنایی و عملکرد او در گذشته باید ملاک قرار بگیرد، مدیری که در سوابق قبلی خود نتوانسته حتی ۲۰ درصد کارآیی داشته باشد و به خاطر کیفیت عملکردش کنار گذاشته شده چطور ممکن است در ابعادی بزرگتر ودر مسئولیتی خطیرتر موفق عمل کند.

آیا بهره گیری از مدیران با کارنامه‌ ضعیف، قحط‌ الرجال در حوزه ورزش را نشان نمی‌دهد؟ جای تاسف آنکه مدیران جوان با انگیزه و متخصص و دلسوز فراوان وجود دارند اما متاسفانه ورزش در کشور ما چنان سیاسی شده است که  این مدیران  بومی و متخصصین جوان با انگیزه دیده نمی شوند  .

بلاشک یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور مدیرانی هستند که درجای خود قرار نگرفته اند. مدیرانی که با اشغال موقعیت مدیریتی هم این فرصت را از دیگران می گیرند و هم عالمانه یا جاهلانه باعث تضعیف جایگاه اشغال شده می شوند.

مدیرانی که سواد و تجربه و صلاحیت کافی را ندارند و به واسطه‌ی فشار‌های فرا قانونی یا هرج و مرج حاکم بر مجموعه، خود را بدانجا تحمیل کرده اند.

خیلی از این افراد پس از مدتی نه تنها آن منصب را حق مسلم خویش قلمداد می کنند که در گامی فراتر، عملکرد خود را غیر قابل نقد پنداشته و بجای مدیریت مخربِ خویش، منتقدان را مخرب می دانند.

در استانی مثل البرز نیز می طلبد ورزش آن مدیری داشته باشد که ساختار استان را بشناسد ، با توانمندی ها و مردمانی که از تمام کشور در استان هستند ( اتفاقا این موضوع یک ویژه مثبت این استان هست) آشنا باشد و بتواند با آنها ارتباط بر قرار کند .

 بعضی از مدیرانی که کمتر اطلاعات دارند فکر می کنند چون البرز استانی کوچک از نظر وسعت است وتازه استان شده می توانند در آن تجربه کسب کنند و فکر می کنند البرز جایگاه پرتابی برای آنها به موقعیت های بهتر است، لذا باگذراندن زمان برای خود رزومه درست می کنند .

امید واریم در این دولت مدیری برای ورزش استان انتخاب شود تا البرز در تمامی رشته های ورزشی و زیر ساختها رشد وتوسعه کمی وکیفی کند.