ورزش البرز میدان آزمون وخطای مدیران نیست

محمد نوذری رئیس اسبق هیئت تکواندو استان البرز گفت: ورزش البرز نباید به میدانی برای تجربه اندوزی و آزمون وخطای برخی مدیران تبدیل شود.

وی افزود: یکبار در دیدار با استاندار وقت به او گفتم اگر قرار است مدیری را جابجا کنید باید جایگزینی به مراتب قوی تر و توانمند تر از او انتخاب کنید و نباید انتخاب شما هم سطح وحتی ضعیف تر از مدیر فعلی باشد.

نوذری تصریح کرد: در شرایط فعلی ورزش استان البرز اگر اعتقاد به مدیر فعلی دارید از او حمایت کنید و همراه او باشید تا مشکلات ورزش استان در ابعاد مختلف مرتفع شود واگر این گونه نیست مدیری انتخاب کنید که اولا ورزشی باشد و از تجربه و ارتباطات خوب در سطح وزارت خانه،استان و شهر برخوردار باشد.

رئیس اسبق هیئت تکواندو استان البرز تصریح کرد: اخذ یک برنامه مدون و شفاف در بخش های مختلف و بررسی عملکرد آنها می تواند در انتخاب یک مدیر توانمند و کارگشا برای ورزش البرز موثر باشد وانتظار جامعه ورزش هم نگاه ویژه به ظرفیت های بالای البرز و پرهیز از تبدیل این استان به میدانی برای تجربه اندوزی وآزمون و خطای مدیران است.

نوذری در پایان گفت: تاکید واصراری بر انتخاب یک مدیر بومی ندارم اما معتقدم کسی باید سکاندار ورزش البرز شد که شناختی مناسب از ظرفیت ها و شرایط اجتماعی حاکم بر البرز داشته باشد و اگر هم در نهایت انتخاب متولیان امر بومی است این گزینه باید تاثیرگذار و توانمند باشد.