چین، برنامه ورزش ایران را بهم ریخت!

تعویق بازی های آسیایی در فاصله چهار ماه مانده تا شروع این بازی ها حسابی ورزش ایران را سردرگم کرد.

 با اینکه در اکثر نقاط دنیا با آرام شدن موج های اولیه کرونا، اوضاع عادی تر شده و مسابقات ورزشی با حضور تماشاگران برگزار می شود، اما چین تصمیم گرفت از میزبانی چند رویداد بین المللی از جمله یونیورسیاد جهانی، بازی های آسیایی و بازی های آسیایی جوانان انصراف دهد. 
در این میان برنامه ریزی گسترده ورزش ایران برای بازی های آسیایی 2022 هانگژو که از چند ماه قبل آغاز شده بود، حالا دچار سردرگمی شده و لغو این مسابقات و مشخص نبودن تاریخ جدید، حسابی برنامه ها را دچار بی نظمی کرده است.
از چند ماه قبل خیلی از تیم های ملی با برگزاری مسابقات انتخابی و اردوهای داخلی و خارجی در پی آماده کردن خود برای بازی های آسیایی بودند و این اتفاقات که حالا با تعویق بازی ها، بی فایده به نظر می رسد، هم هزینه هنگفتی را به ورزش ایران تحمیل کرد و هم انرژی زیادی را از ورزشکاران گرفت و حالا آن ها را دچار یاس و ناامیدی کرده است. 
چینی ها که خیلی با احتیاط تر از کشورهای دیگر در خصوص مسائل کرونایی تصمیم گیری می کنند، حالا با چالش تداخل با رویدادهای دیگر بین المللی برای تعیین زمان جدید بازی ها مواجه هستند.
در این میان انتخابات کمیته ملی المپیک ایران هم به خاطر بازی های آسیایی تا مهرماه به تعویق افتاده بود و حالا برخی معتقدند با لغو مسابقات، باید انتخابات هم زودتر برگزار شود. 
درگیری ورزشکاران با بازی های انتخابی المپیک و جهانی در سال 2023 می تواند هم روی کیفیت بازی های آسیایی تاثیرگذار باشد و حتی پرونده لغو کامل بازی های این دوره را هم باز کند.