دست خالی البرز ازاعتبارات عمرانی وزارت ورزش در سال آینده

آنطور که در لایحه بودجه مشخص شده، وزارت ورزش احداث چند ورزشگاه جدید اما کوچک را در سال 1401 در دستور کار خواهد داشت واین در حالی است که در این بودجه اعتباری برای پروژه های نیمه کاره البرز دیده نشده است.

لایحه بودجه 1401 در حالی منتشر شد که در بخشی از آن به پروژه‌های اجرایی وزارت ورزش اشاره شده که البته تنها به چند مجموعه ورزشی 15 و 5 هزار نفری ختم می‌شود وخبری از پروژه های ملی البرز از جمله مجموعه 5 هزارنفری هشتگرد و سالن 6 هزارنفری کرج نیست.

در این بودجه قرار است یک مجموعه ورزشی 17 هکتاری در ارومیه احداث شود که البته این پروژه دو سال بعد به اتمام خواهد رسید و حدود 5 میلیارد تومان هم هزینه برای دولت خواهد داشت. مشابه این مجموعه درسبزوار، زنجان، سمنان، یاسوج، ایلام و بوشهر نیز ساخته خواهد شد.

پروژه بعدی مربوط به احداث استادیوم مربوط به بانوان است که 30 هکتاری خواهد بود اما برای سال 1405 در دسترس قرار می‌گیرد. اعلام نشده که این مجموعه ورزشی چه زمین‌هایی را در خود خواهد داشت.

پروژه بعدی نیز مربوط به یک مجموعه ورزشی 5 هزار نفری در ملایر خواهد بود تا به این صورت کلنگ 9 مجموعه از سوی سجادی به زمین زده شود که البته هیچ یک پروژه بزرگ و ویژه نخواهد بود

از محل اعتبارات وزارت ورزش عملا سهمی برای پروژه های عمرانی البرز دیده نشده و باید صبر کرد ودید اعتبار مورد نیاز مهمترین پروژه عمرانی البرز یعنی سالن 6 هزار نفری قرار است از چه محلی تامین خواهد شد.