یقه هیات های ورزشی کم کار و منفعل را بگیرید

مجتبی علی مردانی

به نظر می رسد ورزش البرز پس از گذر از دوران سخت کرونا هنوز به فرم قبلی و پرتحرک خود بازنگشته و انفعال و کم کاری تعداد زیادی از هیات های ورزشی این فضا را تشدید کرده است.

متاسفانه ورود برخی افراد بی تجربه به حوزه مدیریت هیات های ورزشی،انفعال مدیران وقت در پایش دقیق کاندیداها و کیفی نبودن مجامع انتخاباتی و در نهایت توصیه پذیری ها و اعمال نظرهای گاه و بیگاه برخی جریانات در سال های قبل اثرات منفی خود را نشان داده و امروز با تعداد قابل توجهی از هیات های ورزشی ای روبرو هستیم که فقط اسمی از آنها باقی مانده و نه تحرکی دارند و نه فضا را به دیگر افراد برای فعالیت می دهند و نه پاسخگوی عمکلرد خود هستند.

خیلی قصد نداریم مصداقی صحبت کنیم و روی سخن ما با شخص خاص و نام مشخصی نیست اما انتظار می رود آقای فروغی در جایگاه مدیرکلی ورزش البرز و آقای مقصودی با تجربه و کاربلد در مسئولیت خطیر معاونت ورزشی یقه هیات های کم کار و منفعل را بگیرند و آنها را برای عمل به وظایف شان به خط کنند.

اینکه فردی مسئولیتی را در یک رشته ورزشی اشغال کند و به وظایف خود در قبال آن عمل نکند مصداق خیانت در امانت است و امیدواریم مدیریت کنونی ورزش البرز در اقدامی مقتدرانه و با صلابت دست این افراد را از هیات های ورزشی کوتاه کند و کار را به نیروهای جوان وبا انگیزه و متعهد بسپارد.

 و کلام آخر؛
 آقای فروغی قطعا در این مسیر شما و همکارانتان با مقاومت ها ، توصیه ها و تماس های گاه و بیگاه برخی افراد ذی نفوذ و بعضا مسئول مواجه خواهید شد و در مقابل شما برای ورود به بعضی بخش ها و برخورد با دوستان و هم محفلی هایشان خواهند ایستاد اما به مسئولیت اخلاقی و حرفه ای و قانونی خود عمل کنید و یکبار برای همیشه پای این افراد منجمد و بی تفاوت را از هیات های ورزشی کوتاه کنید