آماده برای حضور موفق در لیگ دسته دوم کشور

ارشیا نیک نهاد از جمله فوتبالیست های جوان و موفق استان البرز وکشورمان محسوب می شود.

به گزارش 90 البرز- مسیر فوتبالی او از تیم بزرگ پرسپولیس و راه آهن در رده نوجوانان آغاز شد و تلاش این فوتبالیست البرزی باعث شد با تیم گل ریحان البرز به موفقیت های بزرگی برسد از جمله  کاپیتانی، آقای گلی در رده جوانان و امید که باعث حضور این جوان در تیم بزرگسالان گل ریحان شد.

به واسطه علاقه و استعداد و توانایی اش خیلی زود برخی از پله های موفقیت را طی کرده و به بازی در تیم «اترک بجنورد » در آمد و سپس به تیم ریشه دار ایرانجوان بوشهر پیوست.

این فوتبالیست البرزی این روز ها تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر استاد عباش شاه پرستان پیگیری می کند و با توجه به نزدیک بودن رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور باید شاهد خضور درخشان این فوتبالیست در تیم جدید خود باشیم.

نیک نهاد از جمله فوتبالیست های موفق استان البرز است که در سنین کودکی او با حضور در آکادمی و مدارس فوتبال مسیر موفقیت را پله به پله در حال طی کردن است.

ارشیا نیک نهاد قرار جدید خود را با تیم جدید خود به امضا رسانده است که به زودی رسانه ای خواهد شد.