رشته ورزشی جذاب اسپوکس در تمامی شهرستان های البرز فعال می شود

مسئول کمیته اسپوکس هیئت انجمن های ورزشی استان البرز از آماده سازی  تیم های منتخب استان جهت حضور پرقدرت در مسابقات کشوری خبر داد وگفت: این ورزش را درتمامی شهرستان های استان توسعه خواهیم داد.

به گزارش 90 البرز، فتانه حامدی اظهار کرد: مسابقات کشوری اسپوکس در دو بخش مردان و زنان قرار است تیرماه سال جاری برگزار شود.

وی با اشاره به جایگاه رو به رشد اسپوکس در استان البرز گفت: این ورزش درمدت کمی که دراستان البرز شروع به فعالیت کرده روند روبه رشدی داشته و هم اکنون در شهرستان های کرج وفردیس فعال است و تلاش می کنیم در دیگر شهرستان های استان نیز این ورزش جذاب را فعال کنیم.

حامدی به معرفی اسپوکس پرداخت و گفت: اسپوکس  به عنوان یک ورزش ایرانی وبا شعار سریع تر ، قوی تر، باهوش تر برای اولین بارتوسط استادارشد محمدرضاهاشم پور قهرمان جهان،مربی وداوربین المللی هنرهای رزمی درسال ۱۳۹۰پایه گذاری شد.

مسئول کمیته اسپوکس هیئت انجمن های ورزشی استان البرز ادامه داد:این ورزش درسال های ۲۰۱۲و۲۰۱۳ چندین اجلاس رسمی وغیررسمی بین المللی درارتباط بامعرفی این رشته ورزشی درمجامع بین المللی ورزش برگزارشد و هم اکنون درحوزه آسیا واروپا فعال است و درحدود۱۹استان کشور نیز ورزشکاران را به خود جذب کرده است.

وی تصریح کرد: اسپوکس ترکیبی ازتکنیک های مدرن ،کاربردی وپویااست تا بتواند یک روش آینده نگرانه برای دفاع ازخودرا ازطریق آموزش جسمی وروانی ،معنوی وروحی بادانش علمی روزرا ارائه دهد.

حامدی در پایان گفت: دراین رشته محدودیت سنی وجنسی وجودندارد.ازتحرک بالایی برخوردار بوده ودردوبعدهمگانی وقهرمانی فعال می باشد.یک رشته ورزشی ایرانی برگرفته ازسلاح های جنگی ایران باستان که به صورت ایمن شده مورداستفاده قرارمی گیرد. ورزشی شادومفرح برای تمامی ایرانیان وتمامی سنین که می تواند بیش از پیش مورد توجه اقشار مختلف قرار بگیرد.